Javna nabava

 Plan nabave 2017.

 Plan nabave 2018.

 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Rebalans plana nabave za 2018. godinu.

 Plan nabave 2019.

 Rebalans plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Napomena: Za predmete čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,oo kuna, a manja od 70.000,00 kn, u Plan
nabave se unose podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave ( članak 20. St.3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br.90/11.)
Zabok, siječanj. 2017 godine.