Javna nabava

 Plan nabave 2017.

 Plan nabave 2018.

 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Rebalans plana nabave za 2018. godinu.

 Plan nabave 2019.

 Rebalans plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Napomena: Za predmete čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,oo kuna, a manja od 70.000,00 kn, u Plan
nabave se unose podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave ( članak 20. St.3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br.90/11.)
Zabok, siječanj. 2017 godine.

Skip to content