Ostali podaci

Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije („Narodne novine“ br. 10/08 i 76/13)

Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova („Narodne novine“ br. 122/14)

Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko („Narodne novine“ br. 83/13, 12/14, 69/14, 22/15 i 84/15)

Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa lijekovima („Narodne novine“ br. 122/14)

Pravilnik o farmakovigilanciji („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo („Narodne novine“ br.122/14)

Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 89/13)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije („Narodne novine“, br. 150/08)

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad („Narodne novine“ br. 130/13)

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ br. 146/14)

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“ br. 81/10, 3/16)

Skip to content