Zakoni

Zakon o ljekarništvu (,,Narodne novine“ br. 121/03, 35/08 i 117/08)

Zakon o lijekovima (,,Narodne novine“ br. 76/13, 90/14)

Zakon o medicinskim proizvodima (,,Narodne novine“ br. 76/13)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (,,Narodne novine“ br. 150/28, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, i 154/14)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13, 14/14 i 56/15)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (,,Narodne novine“ br. 80/13 i 137/13)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 85/06, 150/08 i 71/10)

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 80/13)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 124/11)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“ br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13)

Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga(„Narodne novine“, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13 )

Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08)

Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14 i 110/15)

Zakon o radu ( „Narodne novine br. 93/14)

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine br. 93/14 i 26/15)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15)

Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15 i 134/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12-pročišćeni tekst)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15)

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14 i 154/14)

Skip to content