Javna nabava

Ovdje možete pronaći sve o javnoj nabavi.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  .

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  .

  • Napomena: Za predmete čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,oo kuna, a manja od 70.000,00 kn, u Plan
    nabave se unose podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave ( članak 20. St.3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br.90/11.)
    Zabok, siječanj 2017 godine.

 

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe   u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

       OBAVIJEST

Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Sveti Križ Začretje
Desinić
Hum na Sutli
Krapina
Zabok
Skip to content